Bili smo na televiziji

 

Ako ne vidite video, znači da Vam kompjuter ne podržava format videa 🙁